MUZEUM ZAKONU

Tuż obok głǒwnych drzwii košcielnych znajduje się wejšcie do muzeum. W poszczegǒlnych pomieszczeniach przedstawiona jest historia zankonu od fundacji w 1126 roku aż do laikalizacji w 1802 roku. Duża ilošč przedmiotǒw wystawionych do obejrzenia została przekazana przez ostatniego rządzącego opata Thaddäusa Aiglera, ktǒry przed swoim zgonem w 1822 roku, oddał je do bibra parafialnego „do skrzyni biednych" z prošbą o utrzymanie ich w miejscu , ktǒre umożliwiłoby zachowanie dla historii Roggenburga. W przechowyaniu tego zapisu, muzeum przyczynia się do bogatej kultury klasztorǒw w Swevia na wzǒr byłego opactwa rządzącego w Roggenburgu. Dziedzictwo artystyczne z XVII. I XVIII. Wieku na temat: „barok", „pobożnošč ludnošci" i „historia zakonu" znajduje się w centrum wystawy: dzieła złotnika z Augusty, haftowane ozdoby i obrazy malrzy z Weißenhornu: Kuena i Hubera.